IMG_20200619_144551
Peugeot 205 "kantelblok" luchtfilterhuis

Aangeboden:Een luchtfilterhuis voor een Peugeot 205 met "kantelblok"

IMG_20200618_130849
Peugeot 205 TU luchtfilterhuis

Aangeboden:Een luchtfilterhuis voor een Peugeot 205 met TU motor.

IMG_20200613_171205
Peugeot 205 koolstoffilter

Aangeboden:Een koolstoffilter afkomstig van een Peugeot 205 1.4 TU

IMG_20200503_115608
Peugeot 205 GTi / CTi dynamo XU motor

Aangeboden:Een dynamo voor een Peugeot 205 GTi / CTi met XU motor.

IMG_20200503_114957
Peugeot 205 TU gaskabel

Aangeboden:Een gaskabel voor een Peugeot 205 met TU motor.

IMG_20200503_114001
Peugeot 205 GTi / CTi houder luchtmassameter

Aangeboden:Een houder voor de luchtmassameter van een Peugeot 205 GTi / CTi (XU motor).